Matthew McConaughey身穿Salvatore Ferragamo特别定制系列手工男鞋亮相电影《星际穿越》巴黎首映红毯

17:06 11.03
关注海报微信 微信关注“海报网”,一点一点变美丽

马修·麦康纳 (Matthew McConaughey) 身穿菲拉格慕 (Salvatore Ferragamo) tramezza特别定制系列手工男鞋在巴黎出席电影《星际穿越》首映礼红毯

图片来自Salvatore Ferragamo

马修·麦康纳 (Matthew McConaughey) 身穿菲拉格慕 (Salvatore Ferragamo) tramezza特别定制系列手工男鞋在巴黎出席电影《星际穿越》首映礼红毯


当地时间2014年10月31日,马修·麦康纳 (Matthew McConaughey) 身穿菲拉格慕 (Salvatore Ferragamo) tramezza特别定制系列手工男鞋在巴黎出席电影《星际穿越》首映礼红毯。

点击任意图片

进入读图模式

知道了
返回顶部

海报时尚网

领先的时尚互动媒体

已添加至图片收藏夹
我知道了