Matthew McConaughey身穿Salvatore Ferragamo特别定制系列手工男鞋亮相电影《星际穿越》巴黎首映红毯

17:06 11.03
关注海报微信 微信关注“海报网”,一点一点变美丽

马修·麦康纳 (Matthew McConaughey) 身穿菲拉格慕 (Salvatore Ferragamo) tramezza特别定制系列手工男鞋在巴黎出席电影《星际穿越》首映礼红毯

图片来自Salvatore Ferragamo

马修·麦康纳 (Matthew McConaughey) 身穿菲拉格慕 (Salvatore Ferragamo) tramezza特别定制系列手工男鞋在巴黎出席电影《星际穿越》首映礼红毯


当地时间2014年10月31日,马修·麦康纳 (Matthew McConaughey) 身穿菲拉格慕 (Salvatore Ferragamo) tramezza特别定制系列手工男鞋在巴黎出席电影《星际穿越》首映礼红毯。点击任意图片

进入读图模式

知道了
返回顶部

海报时尚网

领先的时尚互动媒体