《Tank》杂志时尚总监卡洛琳·伊莎 (Caroline Issa) 2015秋冬米兰男装周秀场外街拍

20:33 01.21
关注海报微信 微信关注“海报网”,一点一点变美丽

《Tank》杂志时尚总监卡洛琳·伊莎 (Caroline Issa)

图片来自Tommyton

《Tank》杂志时尚总监卡洛琳·伊莎 (Caroline Issa)


《Tank》杂志时尚总监卡洛琳·伊莎 (Caroline Issa)

图片来自Theimprint

《Tank》杂志时尚总监卡洛琳·伊莎 (Caroline Issa)


《Tank》杂志时尚总监卡洛琳·伊莎 (Caroline Issa)

图片来自Theimprint

《Tank》杂志时尚总监卡洛琳·伊莎 (Caroline Issa)


《Tank》杂志时尚总监卡洛琳·伊莎 (Caroline Issa)

图片来自Nssmag

《Tank》杂志时尚总监卡洛琳·伊莎 (Caroline Issa)

点击任意图片

进入读图模式

知道了
返回顶部

海报时尚网

领先的时尚互动媒体

已添加至图片收藏夹
我知道了