AngelaBaby穿moussy蓝色百褶裙现身机场,裙子过长有失仙气!

16:31 04.08
关注海报微信 微信关注“海报网”,一点一点变美丽

AngelaBaby最新街拍

AngelaBaby最新街拍


上衣+百褶裙:moussy

运动鞋:Valentino L'AMOUR Sneaker


AngelaBaby穿蓝色百褶裙出街,裙子太长Baby太瘦,整体并没有很洋气的感觉!


AngelaBaby最新街拍

AngelaBaby最新街拍


AngelaBaby最新街拍

AngelaBaby最新街拍


AngelaBaby最新街拍

AngelaBaby最新街拍


点击任意图片

进入读图模式

知道了
返回顶部

海报时尚网

领先的时尚互动媒体

已添加至图片收藏夹
我知道了